Available Jobs (26)

Konaklama İşletmelerinde Otomasyon Hakkında

26 Ocak, 2015

Aşağıda verilen sorulan, önceden de çalışma amaçlı verilen sorulara ektir.    

Read More

Konaklama İşletmelerinde Otomasyon Hakkında

7 Ocak, 2015

Aşağıda verilen sorulan, önceden de çalışma amaçlı verilen sorulara ektir. Otel, Ev ve İşletmelerde kullanılan akıllı sistemler hakkında genel olarak bilgi veriniz. Bir akıllı sistemi

Read More

Bilgisayar Dersi Hakkında

7 Ocak, 2015

Aşağıda verilen sorulan, önceden de çalışma amaçlı verilen sorulara ektir. Bilgisayar Uygulamalarından bir işlem tablosunda bulunan satır ve sütun sayısı nedir? Excel’in farklı işlevlere sahip

Read More

Bilgisayar Dersi Hakkında

12 Kasım, 2014

İlgili dökümanlar aşağıda verilmiştir. bilgisayar_dersi_1 bilgisayar_dersi_2 bilgisayar_dersi_3 bilgisayar_dersi_4 İlgili çalışma başlıkları aşağıda verilmiştir. “ENIAC” hakkında bilgi veriniz. “Manyetik Bant” nedir? Bilgi veriniz.  “IBM System/360″ Hakkında

Read More

Konaklama İşletmelerinde Otomasyon Hakkında

12 Kasım, 2014

İlgili dökümalar aşağıda verilmiştir. opera1 reservation_options sunum_son Cashiering İlgili çalışma başlıkları aşağıda verilmiştir. Opera Otel Otomasyon sisteminde kullanılan kullanılan veri tabanı Oracle hakkında bilgi veriniz. Opera

Read More

Platon’un ideal devlet anlayışı

13 Nisan, 2014

Sokrates tarafından ileri sürülen “adalet ödünç alınan şeyin iade edilmesidir” görüşü Polemarkus tarafından “dostlara iyilik, düşmanlara kötülük yapmak” şeklinde değiştirilmiştir. “Adil insan düşmanına kötülük eder”

Read More